VÅRA TJÄNSTER

Vårt fokus är inom revision och redovisning.

Vi har nu tillhandahållit professionella tjänster till våra företag i över 40 år och vi är idag en fullservicebyrå inom redovisning, revision, bolagsbildningar och administrativa tjänster för bostadsrättsföreningar.

Vi har idag styrkan och flexibiliteten att arbeta med både små och stora uppdrag utan att göra avkall på service och kvalitet.